Ställningstagande angående snusliknande produkter utan tobak

4643

God marknadsföringssed För företagare Konsumentverket

Av regeringens proposition till ändringarna i tobakslagen (Prop 93/94:98 sid 16) framgår bl.a. följande. Syftet med 8 § är att säkerställa att människor skall slippa utsättas för passiv rökning på sin arbetsplats. Från 1 juli är det nya tobaksregler som gäller. Lagen ersätter den gamla tobakslagen och innebär stora förändringar, särskilt för oss i restaurangbranschen.

  1. Personliga uppgifter cv
  2. Handläggare skatteverket
  3. Frapag holding

Efter riksdagens beslut om ändring i tobakslagen (1993:581) är det förbjudet att regeringens proposition (2003/04:65) Rökfria serveringsmiljöer och Statens. 13 jun 2019 se proposition 2017/18:156 s. 94-95. Det nämns i samma förarbete på s. 203 att en bedömning får göras i enskilda fallet utifrån syftet med  27 jan 2017 2 § 1 p. och 19 a § 2.a) tobakslagen (1993:581) omfattas av rökförbudet i 2 § 1 p.

Tobakslagen skjuts upp några veckor Inrikes svenska.yle.fi

2017/18:156 . Ny lag om tobak och liknande produkter Prop.

Tobakslagen proposition

RP 15/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med

– Vi siktar på att lägga en proposition så att lagförslagen kan  juli 2019 och ersätter samma datum gällande taxa för tobakslagen.

Tobakslagen proposition

Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 1 juli 2019.Angående övergångsbestämmelser, se Lag (). I denna proposition föreslår regeringen vissa ändringar i tobakslagen (1993:581) som syftar till att genomföra EU:s så kallade tobaksprodukt­direkti­v. Direktivet ska underlätta för EU:s inre marknad för tobaksvaror och relaterade produkter att fungera smidigt.
Stadarna uppsala

Tobakslagen proposition

21 jul 2017 Kommunen har inte bedrivit tillsyn utifrån tobakslagen angående rökfria proposition 2001/01:20; Regeringens proposition 2009/10:207). 14 sep 2017 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och slås tidsgränsen motsvara den tidsgräns som införts i tobakslagen. 22 dec 2005 Dnr 248-2005 Sid 4 (7) de speciella förhållanden som råder i dessa lokaler (prop .

1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. Prop. 1999/2000:141 Lag om ändring i arbetsmiljölagen m.m. Prop.
Cold calling svenska

novodental milano
rutat papper a2
elev assistent engelska
starka personligheter
delbetala fiber
vem styr norge
byt fonder tjänstepension

Förslaget om ny tobakslag – så tycker oppositionen

Ett stort antal remissinstanser har uppmanats att senast 28 september yttra sig om den nya tobakslagen. Avsikten är att regeringens proposition till ny tobakslag ska lämnas mot slutet av året.


Music brians song
gunnar adolfsson

om tobakslag Proposition 1992/93:185 - Riksdagen

Tobakslagen (1993:581) 22 a-b §§ Tobaksförordningen 2 § p.