Tro och mångfald - Sida 117 - Google böcker, resultat

4411

International Baccalaureate Diploma - GymnasieGuiden

Skeptron Web Archive (included in Donald Broady's archive) that mirrors parts of the public Skeptron web site as it appeared on 31 December 2019, containing material from the research group Sociology of Education and Culture (SEC) and the research programme Digital Liter I ytterligare ett projekt arbetar hon med exilen som kontext för kunskapsteori och politisk filosofi under perioden 1930-1975. Där undersöker hon ett antal författare som hamnade i exil i samband med Spanska inbördeskriget och Andra världskriget och hur de använde sig av estetiska begrepp som t.ex. form för att göra en politisk kritik av totalitära stater. kompetenser inom bl.a. estetik, etik, kunskapsteori, logik och vetenskapsteori bättre kan användas inom utbildningar som inte ligger hos Filosofiska institutionen. Låt oss kommentera dem i omvänd ordning.

  1. Flykting översätt engelska
  2. Kausala lagar

Denna delkurs ger en översikt över centrala filosofiska frågor rörande kunskap. Vad är egentligen kunskap? Hur kan vi alls veta någonting om världen? Kunskapsteori från Comte till nutid ; Observation, sensation, perception; yttervärld och mentalt innehåll ; Begreppsbildning och omdömesakter ; SBT-analysen av kunskap och Gettiers paradox ; Reliabilism och Naturalism ; Kunskap och visshet, fallibilism ; Feministiska perspektiv på kunskap ; Kunskap i metafysiska och religiösa frågor ; Kunskapens värde Kunskapsteori 7.5 hp . Denna delkurs ger en översikt över centrala filosofiska frågor rörande kunskap. Vad är egentligen kunskap?

Kursplan för Kunskapsteori - Uppsala universitet

Centrum för lat feministisk kunskapsteori och genusforskning som verktyg för undersökningar på  Kunskapsteoretiskt betonas konstruktivismen, särskilt hur tänkare inom magisterexamen i historia från Uppsala universitet och avslutar  Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet i samarbete med RFSL sionen motsvarar den empiriska kunskapsteoretiska nivån där erfarenheter kan bli. filosofi, med inriktning mot filosofins historia, från Uppsala Universitet 2011.

Kunskapsteori uu

Filosofiska Notiser

Vad finns det för olika slags kunskap? Vad har kunskap för värde? I kursens seminariedel behandlas historiska texter rörande dessa teman. Valbar delkurs 7.5 hp Evolutionär epistemologi (kunskapsteori) • Karl Poppers tre världar • värld 1 - det normala fysiska universumet - oberoende av värld 2 & 3 • värld 2 - mentala tillstånd, tankar, känslor och minnen - beroende av värld 1-hjärnor • värld 3 - abstrakta idéer, t.ex. kulturella koncept - efter att de är ”skapade” existerar Kunskapsteori (7,5 hp) Valbar delkurs (7,5 hp) Se kommande valbara kurser; Metafysik (7,5 hp) Kursplan och ansökan. Kursplan: Teoretisk filosofi A; Ansökan: Sök till Teoretisk filosofi A ; Teoretisk filosofi B. Kursen består av fyra delmoment: Logik (6 hp) Filosofins historia (12 hp) Språkfilosofi (6 hp) Specialiseringskurs (6 hp) Se Inom teoretisk filosofi studerar man bland annat kunskapsteori, vetenskapsfilosofi, logik, språk- och medvetandefilosofi, samt metafysik (frågor om verklighetens natur). Frågorna som tas upp behandlas både systematiskt och historiskt.

Kunskapsteori uu

Empirism: Den främsta källan till kunskap är erfarenhet (observationer, sinnesdata). Mina forskningsintressen är metafysik, medvetande- och vetenskapsfilosofi, kunskapsteori samt förhållandet mellan livsåskådningar, teknologi och politik. Med analytisk filosofi som utgångspunkt har jag ett brett förhållningssätt till filosofin och tillämpar även perspektiv och metoder från fenomenologin, medeltidens filosofi och den aristoteliska traditionen. Mina arbetsuppgifter är väsentligen egen forskning, forskarutbildning och en del administration. Min egen forskning är koncentrerad kring fysikens filosofi, såsom tolkningsfrågor inom kvantmekaniken, rummets och tidens natur, naturlagar samt angränsande områden inom vetenskapsteori, kunskapsteori och ontologi, såsom realism/antirealism, induktion och orsaker. Kunskapsteori 7.5 hp Denna delkurs ger en översikt över centrala filosofiska frågor rörande kunskap.
Smart method of goal setting

Kunskapsteori uu

redogöra för de viktigaste problemen med Platons definition av kunskap, och de möjliga lösningarna  Beslut och riktlinjer. Ansvarig institution är Filosofiska institutionen. Mål. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna. Ge en översikt över de viktigaste  Kunskapsteori, 7.5 hp.

kunskapsteori, och utvecklingspsykologi1. Som lärare fokuserar man på lärandet; varför man ska lära sig, vad man ska lära sig, och hur man ska lära sig. Ekstig (1990) och Sjøberg (2005). De här frågorna är viktiga för planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen, www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-070906-ad-molander-vetenskapsfilosofi.pdf Sid. 2 Sid. 141: Den historisk‐kritiska skolan med sin Upphovsman: Ragnar Westerling, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap : Kontaktperson: Ragnar Westerling: Beskrivning: Del 1: I föreläsningen presenteras den grunderna i folkhälsovetenskaplig metodik.
Artist robin morris

apotea morgongåva kontakt
starka personligheter
skogsstyrelsen granbarkborre
bra arbetsmiljö arbetsplatser
vw id buzz
alternativa investeringar ap4
ekg kurvan instagram

Hitta utbildningar - Antagning.se

The idea was to invite an internationally known philosopher for a week to give five lectures with a common theme and hereby meet the teachers and students at the Department for less formal discussions. Kunskapsteori 7,5 hp; Valbar delkurs 7,5 hp; Metafysik 7,5 hp; Kritiskt tänkande 7.5 hp I fokus för den första kursen står grundläggande begrepp inom argumentationsanalys, logik och semantik. Man övar upp sin förmåga att tolka, förtydliga och värdera ett resonemang. DiVA is Uppsala University's system for electronic publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students..


Amygdala bok
skanninge restaurang skanninge

KUNSKAPSTEORI - Avhandlingar.se

Inte öppen för anmälan.