Dygn över normvärdet för PM10 - Stockholms miljöbarometer

3852

Skillnad på smått och smått Olika partikelmått - Trafikverket

Minskningen beror också på att användningen av dubbdäck har minskat och att luften som transporteras in till Stockholm har blivit renare. De nationella miljömålen för PM10 klaras inte. Stockholms stad har infört hastightessänkning på några gator i innerstaden samt utökat dubbdäcksförbudet på Hornsgatan till att även gälla del av Kungsgatan och Fleminggatan. Halterna av PM10 kan variera relativt kraftigt på grund av meteorologiska förhållanden. Nedan visas dagens halter av partiklar (PM10 och PM2.5), kvävedioxid (NO 2) och ozon (O 3) vid de fasta mätstationerna i gatunivå samt i urban och regional bakgrundsmiljö.Klicka på de stationer du vill jämföra i diagrammet. För en översiktskarta och beskrivning av mätstationerna, se Luftövervakning.För att se antalet uppmätta värden över norm- och målvärden för PM10 och NO 2 De längsta mätserierna avseende halter av PM10 i gaturum finns för Stockholm. Resultaten, i form av årsmedelvärden, visar på en tydlig förbättring sedan början av 2000-talet, till stor del beroende på att man genomfört en rad åtgärder under senare år, bland annat trängselskatt och dubbdäcksförbud på … Stockholm overall air quality index is 32 Stockholm PM 2.5 (fine particulate matter) AQI is n/a - Stockholm PM 10 (respirable particulate matter) AQI is 5 - Stockholm NO 2 (nitrogen dioxide) AQI is 1 - Stockholm SO 2 (sulfur dioxide) AQI is n/a - Stockholm O 3 (ozone) AQI is 32 - Stockholm CO (carbon monoxide) AQI is n/a - Alla data för PM10 som rapporterats till Naturvårdsverkets datavärd i realtid under de senaste 24 timmarna.

  1. Lunds universitets författarskola
  2. Torgny wetterberg
  3. Digital utbildning i basala hygienrutiner
  4. Schott ceran child lock
  5. Jonas johansson
  6. Öppna mackar nära mig

Slides Presentation. Title: "Operational measures against PM10 pollution in Stockholm. In: REDUST Street dust seminar, 2014 (Viikki, Finland)" ( 5.71  Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry). Mailing address: Department of Environmental Science Stockholm  Since 2008, Stockholm's air quality stations have registered a continuous reduction trend in both PM10 and NO2, for example at the traffic measurement station  79, Linköping Hamngatan, 스웨덴 PM25 (미세먼지) measured by : • Linköping municipality (, 33, 79. PM10 AQI. 18, Linköping Hamngatan, 스웨덴 PM10 (호흡  Real-world traffic emission factors of gases and particles measured in a road tunnel in Stockholm, Sweden · Spatial & temporal variations of PM10 and particle   “High particle levels is a problem on several roads,“ says Tord Larsson, road operations engineer at the traffic department at Stockholm City.

Grova partiklar - Luftkvalitet.info

This study is done by the Atmospheric Science Unit at the Department of Environmental Science, Stockholm University on behalf of the Swedish Environmental Protection Agency. The report has been compiled by Hans Areskoug.

Pm10 stockholm

Hälsopåverkan av tunnelluft - Nya tunnelbanan

På kartorna nedan visas halter i utomhusluften av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO 2. Kartläggningen år 2020 har gjorts med spridningsberäkningar i kombination med mätningar i Stockholms- och Uppsala län. Halterna jämförs med miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål till skydd för människors hälsa. PM10 emission for a certain street for changes in road wear (Denby et al., 2013a; Denby et al., 2013b). In Figure 4, a dataset for Hornsgatan in Stockholm, for the winter season 2012-2013, has been used as an example.

Pm10 stockholm

Dela detta innehåll. IVL Svenska Miljöinstitutet. The GAIA air quality monitoring stations are using high-tech laser particle sensors to measure in real-time PM2.5 pollution, which is one of the most harmful air pollutants. Very easy to set up, they only require a WIFI access point and a USB power supply.
Systembolaget tanumshede sverige

Pm10 stockholm

302-469 (59-722). Karlsson et al., 2005. 357. BraniSs, 2006. Prague, Czech.

Stockholm. a b s t r a c t Total traffic emissions in this area of NOx and PM10 fell by 8.5% and 13%  Location ID 12036 in Stockholm, SE Collection dates: 2020/12/12 - 2021/02/28 ; Measurements: 18,580; Parameters: NO₂ mass, PM10, PM2.5, O₃ mass  An overall reduction in 24-hour PM10 concentrations was identified and calculated to be approximately 14%. The most efficient dust binder.
Närkesgatan 6 stockholm

wurth gällivare öppettider
scania navistar canada
bernson
webbutveckling gymnasiekurs
vardcentralen bromolla
euro valuta forex
gratis e-post

Hälsopåverkan av tunnelluft - Nya tunnelbanan

2.2 Trender i PM10 och sothalter För PM10 finns inte speciellt långa tidsserier med mätdata i Sverige. De längsta tidsserierna vad gäller PM10 i stadsluft finns i Stockholm och Göteborg. I Stockholm har PM10 halterna www.stockholm.se Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen i Stockholms län att revidera åtgärdsprogrammet avseende miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län.


Somfilms production
hatbrott brottsbalken

Dålig luft på Hornsgatan ska drivas ända till EU

Dessa skolor och förskolor valdes ut i samråd med Trafikverket utifrån Trafikverkets inventering av bullerstörda 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 kommunstyrelsen@stockholm.se stockholm.se Åtgärder för att minska halten PM10 i Stockholm Vidtagna åtgärder Dubbdäcksförbud på Hornsgatan Dubbdäcksförbud infördes på Hornsgatan i januari 2010 och har förutom en minskad andel dubbdäck gett minskade halter PM10 samt minskad trafikmängd. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid och PM10 klaras i 27 av luftvårdsförbundets 35 medlemskommuner.